O fundacji | Fundacja Gaja

O fundacji


Fundacja Gaja jest instytucją humanitarno-charytatywną, której ideą nadrzędną działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym w nauce i rozwoju.

Gaja – Matka Ziemia, powstała w lipcu 2001 roku.

Cele działalności Fundacji:

  • Działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci i młodzieży orazosób niepełnosprawnych,
  • Wszechstronna pomoc w rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym,
  • Pomoc w edukacji,
  • Ochrona zdrowia, rehabilitacja dzieci i osób niepełnosprawnych,
  • Ochrona dóbr kultury,
  • Ochrona środowiska.

Nasz dorobek i doświadczenia w pracy charytatywnej, utwierdziły nas w przekonaniu, iż można realizować przedsięwzięcia na pozór bardzo trudne, stanowiące wyzwanie a jednocześnie służące innym.

Nie jesteśmy związani z żadną firmą komercyjną. Pragniemy realizować naszezadania w miarę możliwości niezależnie.

Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną.

Szacunek dla drugiego człowieka, natury i respektowanie podstawowych, ludzkich wartości są fundamentem naszej działalności.

Kierujemy się zasadą, iż część społeczeństwa, słabsza intelektualnie i finansowo, powinna być wspomagana przez jego silniejszą, lepiej prosperującą grupę, nie tylko z pobudek humanitarnych, ale w swoim dobrze pojętym interesie osobistym i społecznym.